Logo Thai Future Food Trade Association
separator green

TFA

Thai Future Food Trade Association

170/21-22, 9th Floor, OceanTower 1 Bldg., New Ratchadapisek Rd. Klongtoey, Bangkok 10110

breadcrumbs-backgroung

News & Events

เมื่อ 18 ธันวาคม 2566 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย สำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กรมการค้าต่างประเทศ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ความมั่นคงทางอาหารในบริบทการค้าไทย” (Food Security in the

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย นำโดย ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกฯ เข้าร่วมเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทานที่ทันสมัย ณ บริษัท พีแรม จำกัดโดยได้รับเกียรติจากคุณปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย นำโดย ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกฯ เข้าเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เพื่อหารือความร่วมมือในด้านการศึกษาร่วมกัน โดยมี คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายบริหาร และคณะ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ปริมณฑลทางความรู้ของอาหารอนาคตไทย" สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปริมณฑลทางความรู้ของอาหารอนาคตไทย” (Workshop on Horizons of Thailand’s Future Food) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม