Logo Thai Future Food Trade Association
separator green

TFA

Thai Future Food Trade Association

170/21-22, 9th Floor, OceanTower 1 Bldg., New Ratchadapisek Rd. Klongtoey, Bangkok 10110

meeting with FDA

TFA และ TFPA ได้เข้าร่วมหารือร่วมกับท่านรองเลขาธิการ อย.

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยและสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ได้เข้าร่วมหารือร่วมกับท่านรองเลขาธิการอย. ภช.เลิศชาย เลิศวุฒิ  ณ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ

โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และหารือเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการ และร่วมมือกันเพื่อพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย

meeting with FDA