Logo Thai Future Food Trade Association
separator green

TFA

Thai Future Food Trade Association

170/21-22, 9th Floor, OceanTower 1 Bldg., New Ratchadapisek Rd. Klongtoey, Bangkok 10110

Sri Lankan businesspeople

ต้อนรับคณะนักธุรกิจของศรีลังกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจของศรีลังกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX – Anuga Asia 2024

พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนวัตกรรม รวมทั้งแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยและศรีลังกาเพื่อความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต