Logo Thai Future Food Trade Association
separator green

TFA

Thai Future Food Trade Association

170/21-22, 9th Floor, OceanTower 1 Bldg., New Ratchadapisek Rd. Klongtoey, Bangkok 10110

ประชุมหารือกับผู้อำนวยการกองอาหาร อ.ย.

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย พร้อมด้วยคณะภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการด้านอาหาร เข้าพบ ผอ.ภช.เลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อำนวยการกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนอาหารใหม่ และข้อปัญหาที่เกิดกับภาคธุรกิจด้านอาหารอนาคต พร้อมเดินหน้านำธุรกิจอาหารของไทยก้าวสู่สากลอย่างเข้มแข็ง