Logo Thai Future Food Trade Association
separator green

TFA

Thai Future Food Trade Association

170/21-22, 9th Floor, OceanTower 1 Bldg., New Ratchadapisek Rd. Klongtoey, Bangkok 10110

เชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารอนาคต

บรรยายพิเศษหัวข้อ “เชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารอนาคต”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณธนาภูมิ ม่วงเอี่ยม กรรมการสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย
เข้าร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ “เชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารอนาคตกับสมาคมการค้าอาหารแห่งอนาคต” ให้กับโครงการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสู่อาหารแห่งอนาคต ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม” จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม