Logo Thai Future Food Trade Association
separator green

TFA

Thai Future Food Trade Association

170/21-22, 9th Floor, OceanTower 1 Bldg., New Ratchadapisek Rd. Klongtoey, Bangkok 10110

ปริมณฑลทางความรู้ของอาหารอนาคตไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปริมณฑลทางความรู้ของอาหารอนาคตไทย”

สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปริมณฑลทางความรู้ของอาหารอนาคตไทย” (Workshop on Horizons of Thailand’s Future Food) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษาสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

โดยภายในงานช่วงเช้ามีเปิดเวทีการเสวนาหัวข้อ ทิศทางแนวโน้มในอนาคตของอาหารอนาคตไทย (ตามมิติ PESTEL) จากผู้แทนหลากหลายองค์กร และคุณบุญเลิศ อ่องไพบูลย์ อุปนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย เข้าร่วมเสวนา

ในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรม Workshop หัวข้อ “Future Food Foresight Workshop: ทักษะวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์” โดย ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย และคุณปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช นักวิจัยอาวุโส ITD